top of page
Featured Posts

מרחקים של שני מטר

(רמה: קשה+)

בכל מקום כיום בארץ משתדלים לשמור על מרחק של שני מטרים מאדם לאדם.

בעולם דמיוני שדומה לשלנו, התופעה הזאת הרחיקה לכת. לאחר זמן-רב, כל התושבים החלו לאמוד במדויק מרחק של שני מטרים. אנשים הפסיקו ללכת רגיל ופתאום התחילו לקפוץ כל פעם שני מטרים בשביל להתקדם. אשכרה כולם התחילו לקפץ. רק ככה אנשים נעו. מוזר.

ואז בעולם הדמיוני, שוב פרצה מגיפה הקורונה (אחת לכמה זמן היא נוטה לעשות את זה), והפעם ארבעה חברים היו צריכים להצטייד בהרבה פריטים מהסופר הקרוב. פנים הלוח מתאר את הסופר. גבולותיו הם גבולות הסופר.

✱ כל משבצת בסופר מתייחסת לפריט אחר בסופר.

✱ המרחק בין משבצת למשבצת סמוכה לה הוא מטר אחד.

החברים חילקו את רשימת הקניות בין ארבעתם, כך שכל אחד היה אחראי על להביא פריטים אחרים.

✱ כל אחד מארבעת החברים התחיל לאסוף פריטים מנקודה אחרת בסופר.

מאיפה כל אחד מהם התחיל? קשה לדעת, אבל חשוב לגלות.

✱ כל אחד מארבעת החברים אסף עד 16 פריטים. לא יותר.

✱ כל אחד מהם נע, כאמור, בקפיצות של שני מטרים, לכיוונים האפשריים הבאים: מזרחה, מערבה, צפונה ודרומה (הם לא קופצים באלכסון).

✱ אף אחד מהם לא דורך באף שלב באותן המשבצות של שאר חבריו.

תוך כדי תנועתם ברחבי הסופר, הם הצליחו להרכיב חידה איכשהו.

אתם צריכים להגיע לפתרון שלה.

רמז יופיע בסוף בסוף, למי שמכם שירצה, וגם סעיף בונוס למי שהצליחו.

בונוס למי שהצליח: תמצאו את מסלול המילוט הסודי מהסופר, שייתכן שאף אחד לא התהלך בו מעולם. גם לא החבר׳ה שלנו. ובאיזו משבצת נמצאת דלת היציאה?

רמז נמצא למטה...

רמז: חשוב שתתחילו.

ח.ש.ו.ב.

Comments


:פרסומים אחרונים

:ארכיון

:חפשו לפי תגיות

תעקבו אחרינו
  • Wild Child

משחק חידות אורבני

bottom of page