Featured Posts

חידת המלך - חידה מספר 4 - אזור שדרות רוטשילד

החידה אמורה להוביל אתכם לנקודה סודית בתוך התחום המסומן במפה. בנקודה הסודית הוטמנה מדבקה לבנה עם קוד מילולי מסוים עליה (צירוף אותיות כלשהו). המדבקה בעובי של אצבע.

* אין להוריד, לתלוש, לקשקש או לעשות כל דבר שעלול לפגוע בחידה ובדרך של אחרים להגיע אל הקוד. אין כאן תחרות. כולם יכולים לצאת מנצחים.

את הקוד תרשמו לעצמכם וכן תשלחו לנו אותו בהודעה בעמוד האינסטגרם של nighthunt_tlv.

הקוד מסייע לפענוח חידת המלך ומקרב אתכם יותר ויותר למיקום הסופי של כס המלכות המסתורי אי-שם ברחבי מרכז תל אביב. חידת המלך מופיעה בבלוג-פוסט אחר בבלוג של אתר הנייטהאנט.

רמז/ים לכל חידה מופיעים כאן בלבד!

:פרסומים אחרונים

:ארכיון

:חפשו לפי תגיות

תעקבו אחרינו
  • Wild Child