March 30, 2020

(רמה: קשה+)

בכל מקום כיום בארץ משתדלים לשמור על מרחק של שני מטרים מאדם לאדם.

בעולם דמיוני שדומה לשלנו, התופעה הזאת הרחיקה לכת. לאחר זמן-רב, כל התושבים החלו לאמוד במדויק מרחק של שני מטרים. אנשים הפסיקו ללכת רגיל ופתאום התחילו לקפוץ כל פעם שני מטרים בשביל להתקדם....

Please reload

:פרסומים אחרונים

Please reload

:ארכיון

Please reload

:חפשו לפי תגיות