March 31, 2020

(רמה: קשה)

אחחח כל כך הרבה סוגיות מטרידות אותנו לאחרונה. לצד כל כתבה על המצב הבריאותי יש כתבה נלווית שדנה במצב הכלכלי ובהחלטות שצריך לבצע כבר ובוועדות שצריכות לטפל בהן. 

יש הרבה התנגשויות - בריאות מול הכלכלה, וצריכים לעשות בחירות קשות אך נכונות.

למה אני כותב את זה? וב...

Please reload

:פרסומים אחרונים

Please reload

:ארכיון

Please reload

:חפשו לפי תגיות