September 4, 2019

החידה אמורה להוביל אתכם לנקודה סודית בתוך התחום המסומן במפה. בנקודה הסודית הוטמנה מדבקה לבנה עם קוד מילולי מסוים עליה (צירוף אותיות כלשהו). המדבקה בעובי של אצבע.

* אין להוריד, לתלוש, לקשקש או לעשות כל דבר שעלול לפגוע בחידה ובדרך של אחרים להגיע אל הקוד. אין כאן...

August 31, 2019

החידה אמורה להוביל אתכם לנקודה סודית בתוך התחום המסומן במפה. בנקודה הסודית הוטמנה מדבקה לבנה עם קוד מילולי מסוים עליה (צירוף אותיות כלשהו). המדבקה בעובי של אצבע.

* אין להוריד, לתלוש, לקשקש או לעשות כל דבר שעלול לפגוע בחידה ובדרך של אחרים להגיע אל הקוד. אין כאן...

December 8, 2017

אהלן ציידים יקרים - יום פרוע לכולנו!

הסאגה השנייה של הנייטהאנט (פרקים 7, 8, 9) תיחתם עם פרק 9 האלמותי.

צפויים שני מקצי ענק עם הפתעות מרובות. 

מה יקרה לאחר פרק 9? סאגה חדשה!

לא נעלמים אז אין צורך לפתח חרדת נטישה כל כך מהר...

Please reload

:פרסומים אחרונים

Please reload

:ארכיון

Please reload

:חפשו לפי תגיות