August 25, 2019

מלכים נכבדים ומלכות נכבדות, 

אני שמח לכבד אתכם ואתכן בחידת המלך!

חידת המלך הנה חידת ענק שתצטרכו לפענח כדי להבין היכן בכל רחבי תל-אביב מוחבא כס המלוכה שלכם. למשחק הזה יכולים להיות כמה זוכים שאפשר. אין פרס ואין מקום ראשון. המטרה שלכם היא להגיע למקום הסודי לאחר התגברות...

August 25, 2019

חידת חמיצר הייתה החידה שבה הבנתי כמה כוח יש לחידה אחת, וכמה היא מסוגלת לשגע אנשים...אז רציתי גם.

Please reload

:פרסומים אחרונים

Please reload

:ארכיון

Please reload

:חפשו לפי תגיות