April 2, 2020

(רמה: בינונית)

החידה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת גם לכל מי שעדיין מחכות לתקן.

מה יהיה עם הרפואה בארץ, הא?

בינתיים נצדיע לאנשי הצוות הרפואיים המדהימים. 

צריך להקים בתי חולים נוספים ולקרוא להם על שמם.

Please reload

:פרסומים אחרונים

Please reload

:ארכיון

Please reload

:חפשו לפי תגיות