December 16, 2019

זה מצחיק שהידיים קפואות וקשה להקיש על המקלדת. מילא הידיים, אבל גם הראש שלי עושה טעויות. בדיוק חזרתי מבדיקת חידות בעיר. קר ונעים בחוץ. אני נושם נשימות ארוכות ונותן לאוויר הקר לגעת חזק בכל פינה בריאות. ואני חושב. 

ראשונות שוטפות אותי המחשבות הטורדניות כמו מתי אבי...

Please reload

:פרסומים אחרונים

Please reload

:ארכיון

Please reload

:חפשו לפי תגיות