August 31, 2019

החידה אמורה להוביל אתכם לנקודה סודית בתוך התחום המסומן במפה. בנקודה הסודית הוטמנה מדבקה לבנה עם קוד מילולי מסוים עליה (צירוף אותיות כלשהו). המדבקה בעובי של אצבע.

* אין להוריד, לתלוש, לקשקש או לעשות כל דבר שעלול לפגוע בחידה ובדרך של אחרים להגיע אל הקוד. אין כאן...

August 28, 2019

החידה אמורה להוביל אתכם לנקודה סודית בתוך התחום המסומן במפה. בנקודה הסודית הוטמנה מדבקה לבנה עם קוד מילולי מסוים עליה (צירוף אותיות כלשהו). המדבקה בעובי של אצבע.

* אין להוריד, לתלוש, לקשקש או לעשות כל דבר שעלול לפגוע בחידה ובדרך של אחרים להגיע אל הקוד. אין כאן...

August 25, 2019

מלכים נכבדים ומלכות נכבדות, 

אני שמח לכבד אתכם ואתכן בחידת המלך!

חידת המלך הנה חידת ענק שתצטרכו לפענח כדי להבין היכן בכל רחבי תל-אביב מוחבא כס המלוכה שלכם. למשחק הזה יכולים להיות כמה זוכים שאפשר. אין פרס ואין מקום ראשון. המטרה שלכם היא להגיע למקום הסודי לאחר התגברות...

August 25, 2019

חידת חמיצר הייתה החידה שבה הבנתי כמה כוח יש לחידה אחת, וכמה היא מסוגלת לשגע אנשים...אז רציתי גם.

Please reload

:פרסומים אחרונים

Please reload

:ארכיון

Please reload

:חפשו לפי תגיות